I denne Privatpolitik kan du læse om hvordan vi behandler de data vi indsamler om dig. Du kan gøre indsigelse hvis du ikke ønsker vi behandler dine data og læse her hvordan du gør indsigelse.

Global CRM indsamler oplysninger om dig hvis du kontakter os – f.eks hvis du deltager i møder, projekter, samt tester eller køber vores ydelser og anvender vores support service eller besøger vores hjemmeside.

Dataansvarlig
Global CRM (CVR. 34017751),  Bjergbyvej 77, 6000 Kolding. support@globalcrm.dk

Hvilke oplysninger og hvor stammer de fra?
Hos Global CRM er det især relationer og kontakt mellem dig og os, som skaber værdi. Vi registrerer derfor dine personlige oplysninger når du fx har været i kontakt med os, har deltaget i et arrangement eller et møde hos os.

Det vil som udgangspunkt være dig selv, som leverer oplysningerne til os via fx tilmeldingsformular eller ifm. mødebooking. I nogle tilfælde får vi dine oplysninger fra din virksomheds hjemmeside, eller via en henvisning fra tredjepart. Det kan være oplysninger som: Navn, E-mail, Telefonnummer, arrangements- eller mødedeltagelse hos os mv.

Når du benytter vores hjemmeside, indsamler vi desuden oplysninger som fx den browser du benytter, din IP-adresse og hvilke undersider du besøger. Du kan læse mere om, hvordan og hvilke informationer der bliver indsamlet hos os ved.

Hvordan benytter vi dine oplysninger, og hvorfor?
Global CRM sælger SaaS CRM systemer i Danmark og resten af verden.

Vi benytter dine oplysninger til at sikre, at vi kan følge op på aftaler, planlægge møder og sende dig relevant materiale i form af fx. nyhedsbreve, spørgeskemaer eller invitationer til deltagelse i arrangementer, projekter, driftsadviseringer, nye features eller øvrige driftrelevante informationer mm.
Såfremt du har foretaget et køb eller solgt en ydelse til os, benytter vi desuden dine oplysninger i vores bogholderi.

Hvem deler vi dine oplysninger med, og hvorfor?
Global CRM sælger eller videregiver som udgangspunkt ikke dine oplysninger til tredjepart. Vi har indgået databehandleraftaler med vores leverandører af de IT-systemer, som vi benytter til behandling af oplysninger. Indkøber du 3. parts software/plugin/addon/extension/udvidelse skal du selv indgå en databehandler aftale med den pågældende udbyder, idet Global CRM ikke er bekendt med hvilke oplysninger der lagres i jeres CRM system.
I forbindelse med fejlretning/bugfixing og lign. kan Global CRM give udvikleren af den pågældende software adgang til jeres CRM system/Mysql database. I den forbindelse antager Global CRM naturligvis at du og leverandøren på forhånd har etableret den fornødne databehandleraftale.

Ifm. deltagelse i arrangementer kan vi dele oplysninger om deltagere med vores oplægsholdere og øvrige deltagere, udelukkende for at fremme netværk og målrette arrangementet eller sikre driften af CRM systmerne.

Dine oplysninger kan også videregives til offentlige myndigheder, hvor dette tillades eller kræves i henhold til lovgivningen el. lign.

Dine rettigheder
Som registreret har du iflg. lovgivningen en række rettigheder ift. hvordan dine personlige oplysninger benyttes:

  • Oplysningspligt – du skal vide at vi behandler dine oplysninger.
  • Indsigtsret – du har ret til at se hvilke oplysninger vi har om dig.
  • Ret til berigtigelse – du har ret til at få dine oplysninger opdateret.
  • Ret til sletning – du kan altid slette dine oplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling – du har ret til at vi helt eller delvist ophører med at behandle dine data.
  • Underretningspligt i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling – du har ret til at vide hvis der sker brud på datasikkerheden.
  • Ret til dataportabilitet – du har ret til at få en kopi af de data vi har om dig.
  • Ret til indsigelse – du har ret til at gøre indsigelse mod den behandling vi foretager med dine data.
  • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering – du har ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, som har retsvirkning eller på tilsvarende vis betydeligt påvirker dig.

Generel sikkerhed
Vi gemmer kun dine oplysninger i den periode, som det kræves for at kunne levere de ydelser, du ønsker, og til de formål, som er beskrevet i denne Privatlivspolitik og til andre juridiske formål, hvortil vi er forpligtede til at gemme oplysningerne. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige til disse formål.

Kontakt os
Hvis du har spørgsmål til ovenstående eller til vores håndtering af personlige oplysninger i øvrigt, er du velkommen til at kontakte os: Global CRM, Bjergbyvej 77, 6000 Kolding

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.