Slut med kringlede og tidskrævende tilbud og fakturerings opgaver

Alene i dette modul, vil rigtig mange virksomheder kunne spare så meget tid, at omkostningen til Global CRM har tjent sig selv ind. Dette modul er kendt for at frigive en masse tid, som i stedet kan bruges til pleje af vigtige A-kunder, opfølgning på tilbud og ikke mindst opsøgende salg til nye kunder.

I Global CRM systemet indsætter vi en pdf-template/skabelon for både tilbud og fakturaer, som automatisk henter oplysninger om kunden og produkter. Med et enkelt klik er tilbudet eller fakturaen eksporteret til en pdf-fil, som er klar til at blive sendt afsted.
Pdf-templates til tilbud og fakturaer kan I vælge selv at udarbejde i HTML og sende til os, eller vi er behjælpelige med at lave layoutet så det ligner jeres nuværende tilbud og fakturaer.

Opfølgning på fakturaer og tilbud sker automatisk i Global CRM. Når et tilbud eller en faktura bliver oprettet vil den ansvarlige automatisk få tildelt en opgave i sin kalender. I fald der er tale om et tilbud, vil man modtage en advisering fra Global CRM, som beder den ansvarlige følge op på det afgivne tilbud. På samme måde kan man nemt kontrollere om fakturaer er betalt rettidigt - hvis ikke en faktura er markeret som betalt i systemet, giver Global CRM automatisk den ansvarlige en notifikation om at fakturaen har overskredet betalingsfristen.