CRM moduler

Vælg Global CRM, og I vil opleve et system fyldt med muligheder

System er opbygget i moduler, og I får alle moduler til jeres rådighed - det er naturligvis inkluderet i vores faste lave pris. Ubenyttede moduler kan efter jeres eget ønske aktiveres eller deaktiiveres. Således kan I nøjes med at benytte dele af Global CRM, eller implementere systemet i jeres organisation i etaper.

Nedenfor listes de moduler, som i sin helhed udgør CRM delen af systemet, men som nævnt findes der flere muligheder for at effektivisere arbejdsgangen, ved at inkludere flere moduler fra Global CRM i jeres organisation.

Læs mere om de yderligere moduler/features i Global CRM ved at klikke i menuen ude til højre.

Organisationer

Organisationsmodulet udgør din virksomheds kundedatabase. Her lagres alle organisationer og firmaer I allerede handler med idag. Modulet udfyldes nemt med jeres eksisterende kundedatabase, ved hjælp af en import fra fx. en Excel eller .csv fil.

Kontakter

Kontaktmodulet er en unik mulighed for at oprette en centralt opdateret kontaktdatabase. Alle brugere af CRM systemet anvender de samme kontaktoplysninger og alle kan opdatere og tilføje oplysninger til en kontakt. Endvidere er hver kontakt tilknyttet/linket til det tilsvarende firma i Organisationsdatabasen.

Leads

Leadsmodulet er jeres jagtlist - altså de kundeemner I gerne vil have fat I. Disse leads kan segmenteres på kryds og tværs efter jeres egne ønsker. Brug en samlet database til alle jeres sælgere eller målret specifikke leads til bestemte sælgere. Leads importeres nemt i Global CRM, fra fx. Krak Markedsdata eller lignende ved hjælp af Excel eller .csv-filer.

Salgsmuligheder

Salgsmulighedsodulet udgør jeres pipeline. Har I fået positiv respons fra et firma i Leadsmodulet, kan dette med et enkelt klik konverteres til en Salgsmulighed. Salgsmulighederne vægtes efter hvor stor sandsynligheden er for at aftalen landes, hvornår der er deadline og ikke mindst hvor stor salgsmuligheden er. Disse 3 variabler generere en pipeline, samt en forecast værdi, som med et enkelt klik, giver ledelsen et komplet overblik over hvor stor omsætning der ligger i pipelinen, inddenfor en given periode.