Automatiske processer i CRM systemet

De automatiske processer/Work-Flows er dybest set en automatiseret huskeliste og funktionen forklares nok bedst igennem et eksempel.....

Hver gang en medarbejder opretter et tilbud i Global CRM, lægger det automatiske work-flow en kalenderaftale i den ansattes kalender, som minder medarbejderen om at følge op på tilbudet 2 dage inden tilbudet løber ud. Det samme gør sig gældende for fakturaer, der ikke er blevet betalt rettidigt. To dage efter betalingsfristen vil systemet, advisere brugeren om at fakturaen ikke er markeret som betalt, og medarbejderen kan nu tage de fornødne forholdsregler eller evt. overdrage fakturaen til en anden medarbejder der er ansvarlig for denne opgave.

Det automatiserede Work-Flow sikrer, at ingen opgaver ligger overset hen, men kan også lette de ansattes arbejde. Work-flow'et er kendetegnet ved, at en medarbejder udfører en handling, hvorpå CRM systemet, vil udføre en planlagt handling. Det kan være at oprette en kalenderaftale eller evt. afsende en e-mail. Automatisk Work-Flow er allerede en stor del af Global CRM systemet, men vi har også mulighed for, implementere individuelt tilpassede work-flows ind i dit CRM system, så påmindelser, e-mails og adviseringer er tilpasset jeres salgsproces og arbejdsgang.

I har også mulighed for, at få tilsendt rapporter fra CRM systemet pr. automatik - klik her for at læse yderligere omkring rapporter.